På båten

Galleri

EFOY COMFORT ombord: Video


Efoy Comfort

På båten

Lika lätt går det att installera EFOY COMFORT på en båt. Alla delar som behövs för montering medföljer. Montera helst i kistbänken eller vid aktern. EFOY COMFORT kan även med fördel monteras under bänken eller i sidofacken i innerutrymmet.

Lätt att använda


Efoy Comfort

Lätt att använda

Den användarvänliga manöverpanelen monteras i fordonets inre. Här hittar du en översikt över all viktig information, som den aktuella nivån i tankpatronan. Otroligt enkelt.

Ramen till manöverpanelen fi nns även i svart.

Anvisningar


Anvisningar

  • Beakta bruks- och installationsanvisningen
  • Sörj för tillräcklig ventilation runt om utrustningen
  • Använd endast original EFOY-tillbehör och EFOY-tankpatroner så att den kemiska reaktionen är säker och utrustningen inte skadas.

Vi rekommenderar att du låter en auktoriserad EFOY-återförsäljare installera din EFOY COMFORT.


Efoy Comfort

Sök återförsäljare

Här hittar du vårt globala nätverk av EFOY-återförsäljare.…

Efoy Comfort

Tekniska data

Översikt över alla tekniska data.…

Efoy Comfort

Funktionssätt

Så fungerar EFOY COMFORT.…