I en husbil

Galleri

Montering (Husbil): Video

Montering (T5): Video


Efoy Comfort

Montering

ODet går mycket lätt att installera och demontera bränslecellen: under sätet, i det bakre förvaringsutrymmet eller i det dubbla golvet. Den kompakta EFOY COMFORT kan integreras nästan överallt. Och det går lika snabbt att fl ytta bränslecellen från en husbil till en annan.

Lätt att använda


Efoy Comfort

Lätt att använda

Den användarvänliga manöverpanelen monteras i fordonets inre. Här hittar du en översikt över all viktig information, som den aktuella nivån i tankpatronan. Otroligt enkelt.

Ramen till manöverpanelen fi nns även i svart.

Anvisningar


Anvisningar

  • Beakta bruks- och installationsanvisningen
  • Sörj för tillräcklig ventilation runt om utrustningen
  • Använd endast original EFOY-tillbehör och EFOY-tankpatroner så att den kemiska reaktionen är säker och utrustningen inte skadas.

Vi rekommenderar att du låter en auktoriserad EFOY-återförsäljare installera din EFOY COMFORT.


Efoy Comfort

Sök återförsäljare

Här hittar du vårt globala nätverk av EFOY-återförsäljare.…

Efoy Comfort

Tekniska data

Översikt över alla tekniska data.…

Efoy Comfort

Funktionssätt

Så fungerar EFOY COMFORT.…